ABOUT US

บริการทุกระดับประทับใจ

บริการรับผลิต อาหารเสริม และ เครื่องสำอาง ทุกประเภท
ครบวงจร พร้อมออกวางจำหน่าย

ครบทุกกระบวนการ ตั้งแต่ค้นคว้าวิจัยสูตร ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้คำปรึกษาด้านการตลาด กระบวนการผลิต จนถึงขั้นตอนที่สินค้าพร้อมออกวางจำหน่าย

วางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของลูกค้าให้ไปในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม ตรงตามความต้องการของตลาดและมีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

กระบวนการตามมาตรฐานสากล

บริษัท มุ่งมั่นดำเนินกระบวนการตามมาตรฐานสากลโดยดูแล ควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับการรับรองเป็นไปตามหลักเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐานต่างๆ มากมาย อาทิ GMP (Good Manufacturing Practice) หรือ หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point)

หรือ ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้อาหารที่ปราศจากอันตรายและ การรับรองการใช้เครื่องหมายการค้า “ฮาลาล” โดยสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

สนใจลงโฆษณากับเรา

© 2022 collagenthailand.com